Embrace Life

Dichterskring de Nieuwe Eglantier


Dichterskring de Nieuwe Eglantier
Sinds 2009 neem ik met verbondenheid deel aan Dichterskring De Nieuwe Eglantier te Haarlem. Iedere 3e dinsdag van de maand komen de kringleden bijeen op een vaste locatie en tijdens deze gezellige, doch kritische avond worden voorgedragen gedichten op zowel de inhoud als de presentatie ervan besproken en wordt er geschaafd aan de kwaliteit van de poëzie. Met deze kring treden we regelmatig op bij activiteiten (of ander optreden naar buiten), waarvan in bijgaande submappen een overzicht.

Stoppen deelname poëziekring DNE per juli 2014, maar ik blijf wel donateur
Het is wat stil in mijn gedachte en behoefte naar poëzie en ik gun mijzelf er de tijd niet meer voor die het eigenlijk verdient. Mijn creatieve brein houdt zich op dit moment meer bezig met de schrijf- en fotografiekunst. Maar zo af en toe valt het dichterlijk vloeien niet te stoppen (het zit toch in je), en mijmer ik er nog lekker op los! Dat zal niet verloren gaan.